Warto pisać prace magisterskie pod okiem dobrych promotorów.

Prace magisterskie, które musi napisać każdy kończący studia są pisane zawsze pod okiem promotora. Jest on osobą, która ma pomagać studentowi w trakcie pisania i konsultować wszystkie kolejne etapy pracy.

Zanim przystąpimy do wyboru promotora warto posłuchać co mają do powiedzenia o nim starsze roczniki. Niektórzy promotorzy są dalecy od ideału i ich pomoc przy pisaniu pracy jest właściwie zerowa. W związku z tym, jeśli chcemy napisać naprawdę dobrą pracę magisterską, wybierajmy promotora, który cieszy się dobrą opinią.

Dobry promotor to taki, który jest specjalistą z danej dziedziny. Dzięki temu jego uwagi co do zawartości merytorycznej pracy będą rzeczywiście wartościowe. Dodatkowo zna on środowisko i literaturę fachową, więc może nam podsunąć, z których źródeł warto skorzystać, a które lepiej odstawić na półkę. Jeśli nasza dziedzina wymaga poparcia badaniami, to może on również pomóc nam w kontaktach z placówkami badawczymi, gdzie będziemy mogli badania wykonać.

Przed wyborem promotora patrzmy również na to, czy ma on wyznaczone godziny konsultacji ze studentami. Jeśli nawet jest specjalistą w danej dziedzinie, ale z racji ilości zajęć na tej i innych uczelniach, trudno się z nim umówić, to może jednak lepiej poszukać kogoś mniej utytułowanego, ale z kim łatwiej się spotkać.

Biorąc powyższe pod uwagę, dobry promotor jest wręcz niezastąpiony przy pisaniu pracy magisterskiej. Oczywiście jeśli zakładamy , że chcemy się do pisania pracy magisterskiej naprawdę przyłożyć. Jeśli nam na niej nie zależy i traktujemy ją wyłącznie jako konieczność, to wybór promotora również pozostaje bez znaczenia.

ADV

   biologiczne.com